Fiyatlar için bizi arayınız
0212 476 6159

Ayırıcılar Ve Kesiciler

Yüksek gerilimli sistemlerde devreyi açıp kapatmaya ihtiyaç duyulan temel 3 durumları:

1. Yüklü durum,
2. Açık devre (boşta çalışma ) durumu,
3. Kısa devre (arıza) durumu.

Bunlardan en önemlisi arıza durumunda devrenin açılmasıdır.
Bu açma kapamaları yapmak için kullanılan yüksek gerilim güç anahtarları ikiye ayrılır:
1. Ayırıcılar (Seksiyoner)
2. Kesiciler (Disjönktör)

AYIRICILAR

Ayırıcılar Ayırıcılar hat akımı kesildikten kesildikten sonra yüksüz durumda durumda devreyi devreyi açmaya yararlar. İletim hattında akım varken açma kapama manevrası yapamazlar. (Yani hattaki akımı kesemezler.)

• Ayırıcıların yüksüz durumdaki devreyi açmasındaki amaç, devreyi izole ederek emniyetli bir çalışma imkanı sağlamaktır.
• Ayırıcılar sistem bakımında ve yenilenmesinde ve akım yönlendirmesi gerektiğinde de kullanılırlar.
• Ayırıcılar genelde kesicilerle birlikte kullanılır. Arızalı bir sistemde bakım çalışması yapmak için önce kesici açılarak akım kesilir.
• Kesici açıldığında devrede hala yük altında bulunan şalt malzemeleri olabilir. Bu nedenle devrenin tamamen izole edilmesi ve güvenle bakım çalışması yapılabilmesi için kesicinin iki ucundaki ayırıcılar da açılmalıdır.
• Normal ayırıcılar yük altında açılmazlar. Yük altında açılırsa, kontaklar arasında oluşan ark kontakları tahrip eder.


Ayırıcıların Görevleri

• Ayırıcılar, orta ve yüksek gerilim sistemlerinde devre yüksüz iken açma kapama işlemi yapabilen ve açık konumda gözle görülebilen bir ayırma işlemi yapan şalt cihazlarıdır.
• Ayırıcılar tesis bölümlerini birbirinden ayırıp bakım ve kontrol işlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.
• Ayrıca birden fazla ana bara bulunan sistemlerin açma ve kapama manevraların hazırlanmasında ve birbirine bağlanmalarında kullanılır.
• Ayırıcılar ile devreden akım geçerken yani devre yüklü iken açma kapama işlemi yapılmaz. Eğer yapılırsa ayırıcı ve ayırıcıyı açıp kapatan kişi zarar görür.


Kaynak : http://ee.tek.firat.edu.tr/sites/ee.tek.firat.edu.tr/files/Enerji%20Sistemleri_5.pdf

6906 kez izlendi - 31.1.2020   dosya: -